Jogi nyilatkozat

2015-09-09

Jogi nyilatkozat

Tisztelt Látogatónk!

Ön a Pannonia Ethanol Zrt. (a továbbiakban „Pannonia Ethanol”) által üzemeltetett weboldalra látogatott. A webhely használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a jogi nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat szabályozza a webhely és a rajta szereplő valamennyi anyag használatának szabályait.

A Szolgáltató részletes adatai:

Cégnév: Pannonia Ethanol Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Nyilvántartó hatóság Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám . 01-10-046734

Székhely: 1051 Budapest, Zrínyi utca 16. I. em. 1.

E-mail: info@pannoniaethanol.hu

A webhely megnyitásával valamint az oldalon való böngészéssel Ön elfogadja a webhely használatára vonatozó szabályokat. Ha Ön nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal, kérjük, ne használja a webhelyet. A felhasználási feltételek ismeretének hiánya nem mentesíti Önt a felelősség alól.

Ezeket a szabályokat a Pannonia Ethanol magára nézve is kötelezőnek ismeri el.

Tájékoztatjuk, hogy a Pannonia Ethanol fenntartja magának a jogot arra, hogy a felhasználási feltételeket bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa, amely módosításokat és új feltételeket ugyanezen a honlapon teszi közzé. Kérjük, időnként látogasson vissza, hogy biztosan értesüljön az esetleges változásokról!

1. Tartalom

A webhelyünket a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze, mindazonáltal az itt szereplő információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A Pannonia Ethanol bár megtesz minden tőle elvárhatót, de nem tudja garantálni a honlapon elérhető tartalmak helyességét, naprakészségét, teljességét, pontosságát, időszerűségét. A webhelyen szereplő információk nem jelentenek felhívást, tanácsadást vagy ajánlást. A webhelyen elhelyezett információk nem szolgálhatnak kizárólag semmilyen elhatározás vagy intézkedés alapjául. A nyilatkozat elfogadásával Ön kifejezetten kijelenti, hogy a webhelyen lévő információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.

2. Linkek

A webhely és azon szereplő tájékozató cikkek, funkciók számos kapcsolódási pontot (linket) tartalmazhatnak, amelyek akár más szolgáltatók webes tartalmára vezethetnek. Tájékoztatjuk, hogy a linkre mutató szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért, az ott elhelyezett információkért, szolgáltatásokért a Pannonia Ethanol nem tud felelősséget vállalni. A linkek elhelyezése nem minősül a külső weboldalak, információk vagy szolgáltatások támogatásának vagy esetleg ajánlásának.

3. Szerzői jogok

A weboldal tartalma, az ott szereplő cikkek, illusztrációk, hanganyagok, szoftverek és egyéb anyagok, a weboldal kialakítása, forráskódja domain neve (együtt „Adatok”) – ellenkező megjelölés hiányában - a Pannonia Ethanol szellemi alkotásai, amelyek szerzői jogi, szabadalmi és védjegyoltalmi jogszabályok védelme alatt állnak, vagy a megfelelő jogosult tulajdonos engedélyével kerültek felhasználásra. A webhelyen szereplő Adatok módosítására, átírására, újraközlése, előadása, nyilvános felhasználása, terjesztése, kereskedelmi célzatú felhasználása csak a Pannonia Ethanol előzetes engedélyéve kerülhet sor, pusztán a honlapon történő elhelyezés nem minősül a hozzájárulás megadásának.

A Pannonia Ethanol kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül, jelen nyilatkozattal hozzájárul ahhoz, hogy magánszemély felhasználók saját, kizárólagos személyes használatukra a weboldal tartalmát, annak kivonatait saját számítógépükön, hálózatukon tárolják, megosszák, azt kinyomtassák, egyéb módon többszörözzék, amennyiben azt kizárólag tájékoztató jelleggel teszik.

A webhely bármely Adatának az előzőtől eltérő, üzleti jellegű felhasználásához a Pannonia Ethanol előzetes, írásbeli engedélye szükséges.

4. Felelősség korlátozása

Figyelemmel arra, hogy az internet egy nyílt hálózat, Pannonia Ethanol kizár minden felelősséget az elektronikus formában továbbított üzenetek, információk megsemmisülése, késése, vagy bármely egyéb hibája tekintetében.

A Pannonia Ethanol nem vállal felelősséget a webhely hibájából, használhatatlanságából, rendszerhibából, nem megfelelő működésből, meghibásodásból eredő károkért, amelyek a Pannonia Ethanolon kívülálló okok, vagy tőle független harmadik személyek okoztak.

Pannonia Ethanol szintén nem vállal felelősséget az Ön eszközének nem megfelelő védelméből származó rosszindulatú programok vagy vírusok által okozott támadások, víruskárok, adatlopás, adatvesztés vagy az adatok megváltoztatása következtében keletkező károkért.

Pannonia Ethanol a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig kizár minden felelősséget a webhely használata vagy ennek eredményeként bármilyen módon, közvetve, vagy közvetlenül okozott mindennemű károkért, hátrányért és hibáért.

Pannonia Ethanol a birtokába kerülő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, károsításával, nyilvánosságra hozatalával, többszörözésével vagy ezekkel összefüggésbe keletkezett esetleges károkért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag a magatartás megvalósítója a felelős.

5. a honlap cookie-használata

A Pannonia Ethanolnál úgy gondoljuk, hogy az információk felhasználása kizárólag átlátható és nyitott eljárásban valósulhat meg. Ennek érdekében ez a nyilatkozat részletes tájékoztatást nyújt az általunk használt cookiek felhasználásának eseteiről és módjáról.

Az ún. cookiek a felhasználó számítógépén tárolt kis adatcsomagok, amelyek többek között tárolják az adott weblap korábbi látogatásáról szóló információkat, a felhasználó számítógépével kapcsolatos általános információkat, az IP címet valamint a böngészési előzményeket. Annak ellenére, hogy a felhasználó számítógépével kapcsolatos használati szokásokra vonatkozó információkat tartalmaznak, a cookiek nem tárolnak személyes információkat. A cookiekre vonatkozó további tájékoztatás a www.aboutcookies.org oldalon található.

Oldalunkon annak érdekében használunk cookiekat, hogy segítségükkel tájékozódjunk látogatóink felhasználási szokásairől és ennek köszönhetően folyamatosan fejleszteni tudjuk oldalunkat.

Amennyiben nem ért egyet a honlap cookie-használatával, kérjük, ennek megfelelően állítsa be böngészőjét! Amennyiben nem engedélyezi az oldalon a cookiek használatát, előfordulhat, hogy ez hatással lesz az oldal további használatára.

6. Elküldött információk

Amennyiben Ön önként adatot szolgáltat a Pannonia Ethanolnak a weboldalon keresztül, az adatok beküldésével egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy azokon a Pannonia Ethanol ellenérték nélküli felhasználási jogot szerezzen és saját belátása szerint felhasználhassa, valamint kijelenti, hogy a beküldött anyag felhasználása nem sérti más személyek jogait.

A beküldött adatokat a Pannonia Ethanol nem ellenőrzi, így semmilyen felelősséget nem vállal az információk helyességért. Pannonia Ethanol fenntartja a jogot, hogy bármilyen információt bármikor, előzetes értesítés nélkül, saját belátása szerint szerkesszen, eltávolítson a webhelyről.

A webhelyen történő önkéntes adatmegadás során Ön köteles a valóságnak, illetve tényleges állapotának megfelelő adatokat szolgáltatni. A Pannonia Ethanol fenntartja magának a jogot, hogy a személyes adatokat ellenőrizze, és amennyiben azok nyilvánvalóan helytelenek, pontatlanok, és az adatokat megfelelő határidőn belül nem pontosította, úgy a Pannonia Ethanol jogosult az érintett adatokat törölni rendszeréből.

Mindezek mellett Ön kötelezi magát, hogy semmi olyan adatot nem küld a webhelyre, amely bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel, az internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról szóló irányelvben foglaltakkal, bármilyen általánosan elfogadott szabállyal, vagy a jó erkölcs követelményével ellentétes lenne. Ezen szabályok megszegéséért kizárólag Ön tartozik felelősséggel.

Amennyiben kérdése, panasza lenne, vagy további információra lenne szüksége, Ügyfélszolgálatunk (e-mail: info@pannoniaethanol.hu; Tel.: +36 1 696 1500) készséggel ad további felvilágosítást!